Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Tensta Konsthall Öppet tis-sön 12-17
Tobias Sjöberg, Ultravåldsdesign, 2006
Tobias Sjöberg, Ultravåldsdesign, 2006
Samir Alj Fält ULTRAVÅLDSDESIGN
curator: Konst2
30 september-12 november


Ultravåldsdesign är ett interaktivt designprojekt där formgivaren och inredningsarkitekten Samir Alj Fält bland annat har arbetat med elever från klass 6 i Bussenhusskolan i Tensta. Tillsammans har de på olika sätt använt sig av vandalism i formgivningsprocessen i syfte att skapa nya designuttryck.

Ultravåldsdesign har sin utgångspunkt i en utvidgad designprocess, i de märken och vanställanden vi möts av i vår omgivning, både privat och offentligt. Projektet diskuterar exkluderande samhällsstrukturer, undersöker hur frustration kan användas kreativt och om det finns former för att skapa design som inte bara kan stå emot förstörelse, utan också förbättras av den. Ultravåldsdesign iscensätter en designprocess med vandalism som verktyg. Genom att fysiskt och med våld ge sig på olika möbler och material utgår Samir Alj Fält och de medverkande barnen från kraften i destruktivitet.

Under arbetet med Ultravåldsdesign har de medverkande barnen bland annat fotograferat skadegörelse i sin närmiljö, som en del i designprocessen. Bilderna visas i utställningen och i en fristående affisch som följer med Xposeptembers programtidning.

Ultra Violent Design is an interactive design project in which the designer and interior architect Samir Alj Fält has worked together with pupils in the 6th grade of Bussenhus School in Tensta. Together they have used vandalism in different ways within the design process, as a way to create new design expressions.

Ultra Violent Design is based on an expanded design process, on the marks and disfiguring that we meet in our surroundings, both private and public. The project discusses excluding structures of society, explores how frustration can be used as a creative force, and examines ways to create design that not only can resist destruction, but can actually be improved by it. Ultra Violent Design stages a design process with vandalism as a tool. By physically attacking furniture and material Samir Alj Fält and the students work with the power of destructivity.

During the their work the pupils have photographed damage in their local environment as a part of the design process. The pictures are shown in the exhibition and in a poster that accompanies the Xposemptember programme magazine.
Taxingegränd 10, Spånga
#468360763
info@tenstakonsthall.se
www.tenstakonsthall.se
Varje lördag under utställningsperioden,
kl 15-17
Workshop, för barn och ungdomar
Lokal: Tensta Konsthall
Fri entré