Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Mångkulturellt centrum Öppet tis-ons 11-17, tors 11-20, fre 11-17, sön 12-16
Lisl Ponger, ur
Lisl Ponger, ur "Passages", 1996
Lisl Ponger PASSAGES
21 september-2 november
Vernissage torsdag 21 september


Den österrikiska filmaren Lisl Pongers verk “Passages” kretsar kring två i grunden olika upplevelser av resandet; resandet som turism och som ofrivillig flykt undan förtryck. Medan det visuella materialet, som består av amatörfilmer i super 8 format, berättar om spännande turistresor i exotiska delar av världen talar verkets olika berättarröster om flyktens osäkra tillvaro. De olika lagren av fragmentariska berättelser och korta filmsekvenser som återkommer bildar en spegelbild av ett Europas kollektiva minne av kolonialism och förtryck.

Lisl Pongers verk kan sägas vara en slags språkforskning. Hon arbetar ofta med arkivmaterial och med research som konstnärlig metod. I sitt konstnärliga arbete har hon intresserat sig för hur koloniala strukturer och maktmönster tar sig uttryck i den visuella kulturen. I “Passages” undersöker hon den koloniala blicken och kopplar den västerländska synen på det främmande och den "andre" till Europas historia och den främlingsfientlighet som i olika former inom och utom Europas gränser fortfarande är en del av vår kultur.

Lisl Ponger deltar i Xposeptembers öppningsseminarium på ABF 23-24 september.

“Passages”, by Austrian filmmaker Lisl Pongers, evolves around two profoundly different forms of travelling, travelling as tourism and as escape from oppression. While the visual material, which consists of amateur films in super 8 format, tells a story about exiting tourist travel to exotic parts of the world, the different voices in the film recalls the uncertain life of involuntary emigration. The different layers of recurrent fragmented stories and short film sequences mirrors Europe's collective memory of colonialism and oppression.

Lisl Pongers work could be described as examinations of the visual language. Archive material is often used as a starting point and she describes her artistic method as research. The main focus of her work is an investigation of how the colonial heritage and its power structures are manifested in contemporary visual culture. In “Passages”, the colonial gaze is linked to the western views on the foreign and "the other", to European history and the xenophobia, which in different forms still is a part of our culture, both within the borders of Europe and in other parts of the world.

Lisl Ponger participates in the opening seminar of Xposeptember at ABF 23 - 24 September.


Värdshusvägen 7, Tumba
#46853185021
info@mkc.botkyrka.se
www.mkc.botkyrka.se