Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Brändström & Stene Öppet tor-fre 12-18, lör-sön 12-16
Charlie White, US Gymnastics Team 2005, ur ”Everything is American”
Charlie White, US Gymnastics Team 2005, ur ”Everything is American”
Charlie White EVERYTHING IS AMERICAN
12 oktober – 18 november


Den Los Angeles-baserade konstnären Charlie White tar inte fotografier, han konstruerar dem. Likt en Hollywoodregissör regisserar han scener, bygger scenografi, anlitar skådespelare och använder sig av specialeffekter. Därefter övervakar han den ansträngande postproduktionen i vilken varje beståndsdel digitaliseras, fingranskas och fulländas ner till minsta pixel. I korthet kan sägas att han fångar en hel film i en enda ruta. I många av scenerna är temat detsamma som i Hollywood – en blandning av fantasi och förstörelse, vanligtvis utförd av monster och rymdvarelser. Whites senaste fotoserie ”Everything is American” visas nu för första gången i sin helhet med tio fotografier på Brändström & Stene. Arbetena i serien återskapar och återberättar välkända ögonblick i historien och myten, för att skapa en reviderad historia av mänskligt våld. Våldet som avbildas i ”Everything is American” är dock underförstått och snarare tillfört av betraktaren än uttalat av konstnären. Som exempel kan nämnas verket ”Jody”, flickan på fotot har ett litet rivmärke i ansiktet, men det är betraktaren som föreställer sig hur hon fick det.

Los Angeles artist Charlie White doesn't take photographs as much as he constructs them. Like a Hollywood director, he orchestrates scenes, commissions sets, hires actors, and employs a visual effects team. Then he oversees a grueling postproduction process in which each element of the shoot is digitized, scrutinized, and perfected down to the pixel. In essence, he captures an entire film in one frame. In many of these scenes the subject matter has been that of Hollywood’s – a mixture of fantasy and destruction that is usually wrought by monsters and aliens. “Everything is American” is his new photographic series now on display complete with its ten pieces at Brändström & Stene Gallery. Works in the series re-create and re-imagine iconic moments from history and myth to construct a revised history of human violence. However the violence depicted in “Everything is American” is generally implicit and brought by the viewer rather than underlined by the artist. For example in a work titled “Jody”, the titular girl has a small scratch on her face, but it is the viewer who imagines what caused it. In these photographs no image is truly innocent; even at their most anonymous and lyrical, each subject in the series bears the overtones of a narrative that is inescapably American.

Hudiksvallsgatan 6
#4686604153
office@brandstromstene.se
www.brandstromstene.se