Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi Öppet tis-fre 12-17, lör 12-15
Triadflaggan, 2006
Triadflaggan, 2006
Studenter från Konstfack, Högskolan för Fotografi och Kungl. Konsthögskolan
TRIAD
21 september - 7 oktober


Likt mikrofoner vända mot omvärlden, tar sig fotografin på de svenska konsthögskolorna an att framkalla de röster som möter.

För första gången arrangeras en samutställning ”Triad” som genomförs under Xposeptember och är ett samarbete mellan Konstfack, Konsthögskolan i Stockholm och Högskolan för Fotografi i Göteborg.

Utställningen belyser tendenser och samtida angelägna processer som sker inom den pågående fotobaserade bilden i Sverige. Utställningen tar avstamp i samtiden och den framtid som med nödvändighet kommer att veckla ut sig. Vare sig denna geografiska triangel har sin spets i Göteborg eller Stockholm så är det inom ljuset av denna sammanlagda yta som de djuplodande reflektionerna sker och tar sin utgångspunkt.

Oavsett om ”triad” i sin definition är en tung kinesisk organisation av maffiatyp eller en sublim polyamorös enhet så kan vi i denna utställning urskilja starka behov av att uttrycka egna röster bortom institutionella ramar. Röster där humanistiska värden snarare ligger utspridda som skarpt formulerade små eldar än bombastiska kortlivade kostsamma fyrverkerier.

Karl-Johan Stigmark, lärare HFF

Like microphones turned to the world, photography at the Swedish art academies undertakes to develop the voices they encounter.

For the first time, Konstfack, the University College of Arts, Craft and Design, the Royal University College of Fine Arts, Stockholm, and the School of Photography and Film at Göteborg University, Gothenburg collaborate in the production of an exhibition, Triad, for Xposeptember.

The exhibition highlights relevant contemporary tendencies and processes in the field of photo-based image production in Sweden. The exhibition takes its starting point in the present and the future that is bound to unfold. Whether this geographic triangle has its apex in Gothenburg or Stockholm, it is in the light of its total surface that profound reflections are commenced and undertaken.

Whether "triad" is defined as a Chinese mafia-type organisation or a polyamorous sublime unit, in this exhibition we can discern strong desires to express personal voices beyond the institutional; voices in which human values are dispersed as sharply designed small fires rather than bombastic, short-lived and expensive fireworks.

Karl-Johan Stigmark, lecturer at HFFLM Ericssons väg 14 (Vita Havet), Hägersten
#4684504100
svante.larsson@konstfack.se, karl-johan.stigmark@hff.gu.se
www.konstfack.se