Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Mångkulturellt centrum Öppet tis-ons 11-17, tors 11-20, fre 11-17, sön 12-16
Produktionsenheten
Produktionsenheten
Petra Bauer, Kajsa Dahlberg, Nanna Debois-Buhl, Johanna Gustafsson, Sara Jordenö, Conny Karlsson, Runo Lagomarsino, Ditte Lyngkaer-Petersen and Ylva Westerlund

ETT SAMTAL MELLAN MÅNGKULTURELLT CENTRUM OCH PRODUKTIONSENHETEN


Mångkulturellt centrum och Produktionsenheten* diskuterar möjligheten för ett längre samarbetsprojekt med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums verksamhet. Under Xposeptember kommer de att berätta om sina olika verksamheter, arbetsmetoder och presentera det planerade projektet. Tid och plats finns på Xposeptembers hemsida efter den 13:e september.

* Produktionsenheten är ett nätverk för konstnärer som arbetar med dokumentärt historieberättande, mediekritik och narrativa experiment. Projektet fokuserar på en kritisk analys av historieskrivning, samt hur berättarstrukturer och undersökandejournalistik används för politiska motiv. Produktionsenheten arrangerar seminarier, föreläsningar och filmvisningar i syfte skapa en interdisciplinär diskussion om narrativa strukuter. Produktionsenheten består av: Petra Bauer, Nanna Debois Buhl, Kajsa Dahlberg, Johanna Gustafsson, Sara Jordenö, Conny Karlsson, Runo Lagomarsino, Ditte Lyngkær Pedersen och Ylva Westerlund.

Mångkulturellt centrum and The Production Unit* discuss the possibility of a longer collaboration with its starting-point in Mångkulturellt centrum’s activities. During Xposeptember they will talk about their different activities and working methods and present the planned project. The time and location can be found on the Xposeptember’s website from the 13th of September.

* Produktionsenheten is a network for artists working with documentary storytelling, media critique and narrative experiments. The project focuses on a critical analysis of history writing and how narratives and investigative journalism are used for political ends. The Production Unit arranges seminars, lectures and symposiums to create an interdisciplinary discussion around narrative structures. The Production Unit consists of Petra Bauer, Nanna Debois Buhl, Kajsa Dahlberg, Johanna Gustafsson, Sara Jordenö, Conny Karlsson, Runo Lagomarsino, Ditte Lyngkær-Pedersen and Ylva Westerlund.


Värdshusvägen 7, Tumba
#46853185021
info@mkc.botkyrka.se
www.mkc.botkyrka.se