Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Geist

Tidskriften Geist
GEIST 8 1/2


Här sönderfaller i episoder utan sammanhang, underhållande i och för sig. Från början till slut fragmentariskt, diffust, dunkelt, helt i frånvaro av fråga men, enorma ambitioner! Vad man först och främst saknar är ett fixerat problem. Mörkare. Exakt så! Gå ut och kom in igen som om du tog fel på rum och hittade en främling. Var gick det snett! En panorering över den öde Jorden efter ett kärnvapenkrig. De sista människorna försöker fly till en annan planet. Här är Europa! Ni kan föreställa er kaoset. Invånare, ett landskap som innehåller allt. En cirkus som är dess historia, men bara spridda fragment, meningslösa anekdoter. Vad vi behöver är hygien, renlighet, desinfektion. Vår uppgift är att sopa undan de tusentals missfoster som dagligen försöker komma till världen. Och ni vill lämna efter er en hel kontinent som någon sorts vanskapt avkomma. Det verkar saknas distans! En resande från Sydamerika, en ogenomtränglig skog, en parkering, eremiten, det oändligas allvar, överallt ironi, statistik, biologi, en poesi som är att inte kunna kommunicera. Jag förstod inte. Allt är som förut återigen.

Here decomposes in episodes with no coherence, entertaining in itself. From the beginning till the end fragmentary, diffuse, obscure, a total absence of question but, enormous ambitions! What you lack is above all a fixed problem. Darker. Exactly! Leave and come back again as if it was the wrong room and you found a stranger. Where did things go wrong! A panning over the desert Earth after a nuclear war. The last men try to flee to an another planet. Here is Europe! You can imagine the chaos. Inhabitants, a landscape containing everything. A circus which is its history, but only scattered fragments, meaningless anecdotes. What we need is hygiene, cleanliness, disinfection. Our mission is to sweep away the thousands of miscreations that daily tries to come into the world. And you want to leave an entire continent as some kind of malformed offspring. There seems to be a lack of distance! A traveller from South America, an impenetrable forest, a parking lot, a hermit, the seriousness of eternity, everywhere irony, statistics, biology, a poetry which is to not being able to communicate. I did not understand. Everything is the same, once again.


#46708830807
info@geist.se
www.geist.se
Torsdag 5 oktober, kl 18-21
Releasefest tillsammans med femkul
Lokal: Hotel Diplomat
Fri entré