Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Motiv
Foto: Maja Atterstig
Foto: Maja Atterstig
Tidskriften Motiv
#9 GRANNAR


I Motiv #9 med temat Grannar samarbetar vi med fotografer och bildkonstnärer från våra grannländer. Release av detta nummer kommer att ske under XpoSeptember i Stockholm på Hotell Diplomat 12 oktober 18.00-21.00.

Grannen är den jag delar en gräns med, den som speglar mig. Grannen relaterar till mitt liv och min position. Grannen kan stå för ömsesidig bekräftelse och vänskap, fiendskap eller en likgiltig acceptans, men grannar emellan är alltid inbegripna i ett förhållande. Det handlar om vilka man kallar vi och vilka som blir dem, de andra. Hur ser bilden av grannen ut idag, i en tid då nationalitet bara utgör EN form av identitet?

Motiv är en hybrid mellan utställningsgalleri och tidskrift. Innehållet kan spänna över allt från dokumentära och journalistiska fotografier till mer konceptuella arbeten. Den är ett känslospröt i vår samtid, den relaterar till aktuella ämnen - ofta brännande och besvärliga, existentiella, sociala och politiska. Vårt mål är att bana väg för nyskapande fotografi. Tidningen utkommer med tre nummer per år och görs utan kommersiella intressen. Kostnader för produktionen finansieras av prenumerationer samt av medlemmarna i redaktionen.

In issue #9 Neighbours, we will work together with photographers and artists from neighbour countries. This special issue will have it's premiere in Stockholm at the photo-festival 'XpoSeptember' at Hotel Diplomat 12 of October 6-9 pm.

Neighbours, are who we share a border with, our mirror image. My neighbour conveys who I am and my position in life. My neighbour is someone who is close. Neighbours can imply mutual recognition, friendship, hate, or indifferent acknowledgement, but neighbours are always engaged in a relationship. It is about our identity, about who we call 'us' and who we call 'them' How are neighbours portrayed today, in a time where nationality is just ONE form of identity?

Motiv is a hybrid of exhibition gallery and magazine. The contents can cover everything from factual documentary photographs to more conceptual work. It is meant to act as an emotional antenna of our present-day, sensitive and sensible whilst at the same time offering in depth analysis. Motiv portrays today's issues - burning and controversial, existential, social and political. The magazine is published as a not-for-profit venture where the production costs are met by subscriptions and by the editorial staff.info@tidningenmotiv.se
www.tidningenmotiv.se
Torsdag 12 oktober, kl 18-21
Release/ Presentation av tidning och fotografer
Lokal: Hotel Diplomat
Fri Entré