Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Candyland Öppet lör-sön 14-17
Alberto Frigo,
Alberto Frigo, "January 2005, detail", 2005
Alberto Frigo
15 september-1 oktober
Vernissage: Fredag 15 september kl 17-22


Med start den 15 september på Candyland i Stockholm, kommer Alberto Frigo presentera sitt fotografiska arkiv bestående av alla objekt han använt med sin högra hand sedan 2003. Under utställningen kommer Frigo kommentera seqvenserna av fotografier genom att skriva vad de utlöser i hans minne. Under tiden kommer tårta serveras för att fira arkivets tredje födelsedag.

Frigos arbete är ett uppenbart försök att rama tidens gång och göra den läsbar genom de fotografiska ikoner representerande en individs dagliga aktiviteter med hjälp av de objekt som han använder. I denna kontext är det inte bara ett ständigt växande arkiv utan också ett konstant performance av Frigo fotograferande i vardaliga situationer. Bilderna kan dynamiskt betraktas på hans websida www.albertofrigo.net i kronologisk ordning och efter typ av objekt. Frigo kommer under utställningen också presentera enorma tryck som visar hela månader av frimärkslika fotografier. En nära analys av detta kaotiska mönster av bilder visar för den skarpögde betraktaren en ordning och rytm med möjliga referenser till hans egen existens.

Starting the 15th of September at Candyland in Stockholm, Alberto Frigo will present his photographic archive consisting of all of the objects he has used with his right hand since 2003. At the gallery opening and for the duration of the exhibition, Frigo will annotate the sequence of photographs writing what they trigger in his memory. Mean while a cake will be served to celebrate the third birthday of the archive.

Frigo’s work is an obvious attempt to frame the ever running passing of time and to make it readable through the photographic icons representing the everyday activities of an individual via the objects he uses. In this context it is not only an ever increasing archive but it’s also the constant performance of Frigo photographing at every set occasion. On his website www.albertofrigo.net the images can be dynamically viewed according to chronology and type of object. Offline Frigo presents enormous prints showing entire months crowded with stamps like photographs. For the sharper viewer a closer analysis of this chaotic pattern will show an order and a rhythm with a possible reference to his own existence.
Gotlandsgatan 76
#46703365862
galleri@candyland.se
www.candyland.se