Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Centrum för fotografi Öppet ons-fre 12-18, lör-sön 12-16
Matthew Porter, Airborne, 2005
Matthew Porter, Airborne, 2005
Unga fotografer från Art+Commerce i New York
24 EMERGING PHOTOGRAPHERS
14 september–18 oktober


För första gången visas i Sverige bilder från Art+Commerce årliga fotofestival i New York. Festivalen startade år 2004 i syfte att belysa den mångfald av begåvade fotografer med bas i New York vilkas arbete ännu inte nått erkännande inom de etablerade publikations- och utställningskanalerna. Till 2005 års festival inviterade Art+Commerce fotografer vilka ännu inte representeras av något galleri eller någon agent att deltaga genom att skicka in sin portfolio on-line. Efter det att anmälningstiden löpt ut våren 2005 hade över 1100 fotografer skickat in sina portfolios. Arbetena granskades av representanter från Art+Commerce och en välrenommerad jury av professionella på området för fotografi så som curatorer, fotografer, redaktörer, publicister, gallerister etc. Juryn bestod av: Fabien Baron, art director och grundare av Baron & Baron; Melissa Bent och Mirabelle Marden, co-directors, Rivington Arms; Elisabeth Biondi, visual editor, The New Yorker; Jason Fulford, fotograf and co-grundare, J & L Books; Josette Lata, art buyer, J. Walter Thompson; Lawrence Luhring, co-director, Luhring Augustine Gallery; Lesley Martin, executive editor, Aperture books program; Steven Meisel, fotograf; Jack Pierson, fotograf; Stephen Shore, fotograf.

Cirka 3000 besökare kom till det stora öppningsevenemanget på The Tobacco Warehouse, ett 2300 kvadratmeter stort space, precis norr om Brooklyn Bridge i New York. Under perioden i New York hade utställningen ytterligare flera tusen besökare från så väl närområdet som branschfolk från hela världen. Genom denna chans till exponering och stöd som de deltagande fotograferna åtnjöt kunde många av dem etablera professionella relationer med gallerister, samlare, redaktörer, curatorer med mera. Utställningen har under våren även visats i Tokyo, Milano och Madrid (se www.artandcommerce.com för vidare information). I samband med 2005 års festival har även en katalogen PEEK producerats. Det är en 172 sidig bok innehållande 150 färgbilder, introducerande essä, biografier över de 24 deltagande konstnärerna samt intervjuer med juryn och konstnärerna.

Följande konstnärer deltar i utställningen ”24 Emerging Photographers”

Michele Abeles
Patrick Arnold
Samantha Bass
Anna Bauer
Adam B. Bell
Cass Bird
Jesse Burke
Alexandra Catiere
Matthew Connors
Kate Cunningham
Christian Erroi
Kathryn Hiller
Thomas Holton
Shai Kremer
Jeffrey Ladd
William Lamson
Keren Moscovitch
Sung Jin Park
Matthew Porter
Jake Rowland
Ben Ruggiero
Rebecca Sears
Amber Shields
Matthew Spiegelman

For the first time in Sweden works from The Art+Commerce annual Festival of Emerging Photographers in New York will be presented. The festival begun in 2004 to encourage the recognition of the diverse and talented photographers based in the New York area, whose work has not yet been appreciated by traditional print and exhibition venues. In 2005, The Art+Commerce festival invited photographers not represented by a gallery or an agent for assignment to submit an on-line portfolio of their work. Upon an open call for entries in the spring of 2005, over 1100 photographers submitted their work. The submission were reviewed by members of Art+Commerce and an esteemed jury made up of distinguished professionals, including photographers, editors, book publishers and gallery owners. This year’s jury was: Fabien Baron, art director and founder, Baron & Baron; Melissa Bent and Mirabelle Marden, co-directors, Rivington Arms; Elisabeth Biondi, visual editor, The New Yorker; Jason Fulford, photographer and co-founder, J & L Books; Josette Lata, art buyer, J. Walter Thompson; Lawrence Luhring, co-director, Luhring Augustine Gallery; Lesley Martin, executive editor, Aperture books program; Steven Meisel, photographer; Jack Pierson, photographer; Stephen Shore, photographer.

Approximately 3000 people attended the popular opening night event at The Tobacco Warehouse, a 2300 square meters space, just north of the Brooklyn Bridge in New York. During the New York showing, thousands more came not only from the neighborhood and the local regions, but also industry professionals from around the world. Through such exposure and support, many of the photographers started professional relationships with gallery directors, collectors, magazine editors and agents. Before coming to Stockholm the exhibition has toured to Tokyo, Milan and Madrid (se www.artandcommerce.com for further details). The 2005 Festival of Emerging Photographers is accompanied by PEEK – a 172-page book that includes 150 color images, and introductory essay, biographies of the 24 artists included in this years’ festival and a discussion with jurors and artists.

This years artists:

”24 Emerging Photographers”

Michele Abeles
Patrick Arnold
Samantha Bass
Anna Bauer
Adam B. Bell
Cass Bird
Jesse Burke
Alexandra Catiere
Matthew Connors
Kate Cunningham
Christian Erroi
Kathryn Hiller
Thomas Holton
Shai Kremer
Jeffrey Ladd
William Lamson
Keren Moscovitch
Sung Jin Park
Matthew Porter
Jake Rowland
Ben Ruggiero
Rebecca Sears
Amber Shields
Matthew Spiegelman

Tjärhovsgatan 44
#4686402095
info@centrumforfotografi.se
www.centrumforfotografi.se
Onsdag 20 september, kl 19
Presentation av utställningen ”24 Emerging Photographers” av Charlotte Cotton, head of cultural programs, Art + Commerce.