Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Judiska Museet i Stockholm Öppet alla dagar 12-16, lördagar stängt
Karl Gabor, ur serien
Karl Gabor, ur serien "Judar i ett hörn", 2002
Karl Gabor JUDAR I ETT HÖRN
Curator: Miriam Andersson Blecher
21 september-22 oktober
Vernissage 21 september, kl 17-19


När är man jude? Hur är man jude? Vad gör en till jude? Genom historien har yttre omständigheter dikterat svaren på dessa frågor och tvingat den judiska gruppen att vara judar på ett specifikt sätt eller tvingat dem att helt undertrycka och avsäga sig sin judiska identitet. Idag finns möjligheten för alla människor att definiera sig själva utifrån precis det som man önskar.

För en del är det i gemenskapen med andra judar som den judiska identiteten tydliggörs, för andra är det i utanförskapet gentemot både den egna gruppen och det övriga samhället som den blir stark. Attributen som ofta har en religiös betydelse känns viktiga för vissa judar i identitetsskapandet. De kan fungera som hjälpmedel eller katalysatorer vid olika milstolpar i livet såsom födelse, bröllop och begravning. Varför plockar vi fram olika delar av vår identitet vid olika tillfällen? Och kan man se på en person att den är jude? Ett tabu, en fråga som ändå ofta ställs.Dessa frågor och funderingar har intresserat fotografen Karl Gabor när han valt att porträttera judar i Sverige.

Jews in a corner
When are you Jewish? In what way are you Jewish? What makes you a Jew? Through history external circumstances have dictated the answers to these questions and therefore forced the Jews to be Jewish in a certain way or forced them to completely deny, suppress and abandon their Jewish identity. Today there is an opportunity for all individuals to define themselves on the basis of whatever you wish.

For some its within the togetherness with other Jews that the Jewish identity becomes clear. For others its within the feeling of being excluded, both from the own group and from the society at whole, that the identity becomes strong. The attributes that often have a religious significance are for some Jews important in the identity-building process. They can function as means of importance or catalysts at different milestones in life, such as birth, wedding and burial. Why do we bring out different parts of our identity at different times? And can you see in a person if he or she is a Jew? A taboo question but also a question frequently asked. All these questions and thoughts have interested the photographer Karl Gabor in his work of portraying Jews in Sweden.Hälsingegatan 2
#468310143
info@judiska-museet.a.se
www.judiska-museet.a.se