Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Konst-ig Öppet mån 11-19, tis-fre 10-19, lör 10-17,
sön 12-17
Finn Larsen, Tamaviaartumik [passion]. Trädgårdar i Grønland 2000-2005.
Finn Larsen, Tamaviaartumik [passion]. Trädgårdar i Grønland 2000-2005.
Finn Larsen
TAMAVIAARTUMIK [PASSION]. TRÄDGÅRDAR I GRÖNLAND
23 september-22 oktober


Trädgårdar är vanliga i den bebodda delen av Grönland. Men i den dominerande grönlandsbilden existerar de inte. Den bilden består av is, sälfångst och sociala problem. Finn Larsen har genom femton år dokumenterat den moderna Grönländska verkligheten i staden Narsaq och det är genom detta projekt som ”Tamaviaartumik” har tillkommit. Projektet har sedan växt och spritt sig till att täcka hela den grönländska trädgårdskulturen.

Men Finn Larsens projekt är också en undersökning av ett postkolonialt fenomen: Den tidigare kolonialmaktsmyten berättar om den koloniserade befolkningens roman-tiska levnadssätt. En myt som samverkar i en ohelig allians med ursprungsbefolkningens nationella dyrkan av myten kring det ursprungliga livet. Resultatet är en mental marginalisering av den moderna grönländska verkligheten, som har lett till att det bokstavligt talat har utvecklats en blind fläck för ett fenomen som landets trädgårdar. En grönlandsk ämbetsman uttryckte sig på följande sätt: ”Trädgårdar är inte en del av vår grönländska kultur”.

”Tamaviaartumik” är sprunget ur en fascination för de personer som faktiskt intresserar sig för trädgårdar och dessa personers passion för ett så krävande projekt. Det skulle i sin tur öppna upp rum för en mer nyanserad och osentimental bild av det moderna Grönland. Utställningen visas i samband med bokens utgivning.

Gardens are common in the inhabited parts of Greenland. But in the most prevalent Greenland images they don’t exist. Those images consist of ice, seal hunts and social problems. Finn Larsen has during 15 years documented modern life in the city of Nasaq and through the project “Tamaviaartumik” has emerged. The project has since grown to encompass the full scope of Greenlands garden culture.

But Finn Larsens project is also an investigation of a postcolonial phenomenon: The former colonial power’s myth tells of the romantic life of its subjects. A myth that acts in an unholy alliance with the native population’s nationalist worship of the origins of life. The consequence is a mental marginalization of contemporary Greenland’s reality that has caused a blind spot regarding the phenomenon of Greenland’s gardens. A Greenland bureaucrat has stated: “Gardens are not part of Greenland’s culture”.

“Tamaviaartumik” has emerged from a fascination with the people who in fact are interested in gardens and those people’s passion for their demanding projects. This should open up possibilities for a more nuanced and unsentimental view of modern Greenland. The exhibition opens in conjunction with the publication of the book.
Kulturhuset
#46850831518
info@konstig.se
www.konstig.se