Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Mia Sundberg Galleri Öppet tis-fre 12-17.30, lör 12-16
Hyun-Jin Kwak, Dig, 2006
Hyun-Jin Kwak, Dig, 2006
Hyun-Jin Kwak
2 september-29 september


Den koreanska konstnären Hyun-Jin Kwak, född 1974, studerade i Söul och Stockholm, där hon gick ut Konstfack 2005. Hon har ställt ut på olika håll i Sverige och internationellt.

Hyun-Jin Kwaks arbeten fångar situationer som ”berättar en historia”. Dessa situationer är uttänkta, iscensatta och förevigade av konstnären, vanligen i form av omsorgsfullt förstorade och monterade färgfotografier. Hennes arbete innefattar att finna och regissera skådespelare, att skaffa fram kostymer och rekvisita och att välja de platser där ”handlingen” skall utspela sig. Hennes konstnärskap får alltså räknas till genren iscensatt fotografi, som ju vanligen förutsätter en omfattande produktionsapparat. Ändå är hennes bilder mer filmiska än spektakulära; de blir tecken för rörelse i en synbarligen väl inrutad begreppsvärld.

Hyun-Jin Kwaks fotografier kartlägger olika erfarenheter av hur ”det individuella” förhåller sig till ”det kollektiva”. De kan läsas som en jämförande studie av de villkor som råder för Subjektet i Ostasien och Nordeuropa. I den bildvärld hon konstruerar är detta subjekt alltid kvinnligt: tonårstjejen i övergång mot vuxen ålder. Den koreanska skoluniformen och olika skandinaviska efterlikningar av sådana konformistiska utstyrslar (kjol, blus, knästrumpor) förvandlas till tecken som visar att det vi bevittnar inte är biografiskt utan systemiskt.

Hyun-Jin Kwaks bilder är inte kittlande fantasier befolkade av pikanta statister. Hennes unga kvinnor ser kanske ut som förkroppsligade klichéer, men de figurerar som aktiva komponenter i en diagrammatisk uppvisning av ”hur det är”. Fotografierna är illustrationer, i positiv bemärkelse. De illuminerar (”sprider ljus över”) tankemönster och sociala förutsägbarheter. De är förbehållslöst föreställande. De håller mer än de lovar.

I denna utställning visar Hyun-Jin Kwak två nya serier som ingår i hennes pågående serie Girls in Uniform (”Flickor i uniform”). Dig (”Gräva”) och Game (”Spela”), bägge 2005–2006, skapa en gradvis övergång mellan den övergripande seriens tidigare bilder (2003–2005) som skildrade koreanska ”skolflickor” i allt mer orealistiska koreanska omgivningar eller överförda till sträva svenska vinterlandskap. Dig (tre laserkrom-förstoringar, 90 x 110 cm, monterade på aluminium) visar koreanska och skandinaviska flickor som tillsammans utövar ”konstruktiva” handlingar, medan de ”spekulativa” aktiviteterna i Game (två laserkrom-förstoringar, 150 x 200 cm och 100 x 130 cm, monterade på aluminium) utförs av en överväldigande blond grupp i olika stadier av tidig mognad. It Came with the Snow (”Det kom med snön”, laserkrom-förstoring, 90 x 110 cm, monterad på aluminium) hör till den tidigare fasen med uniformerade asiatiska flickor i vintrig miljö.

Korean artist Hyun-Jin Kwak, born 1974, studied in Soul and Stockholm, where she graduated from the University College of Arts, Crafts and Design in 2005.

Hyun-Jin Kwak’s works capture situations that ‘tell a story’. These situations are devised, staged and recorded by the artist, usually in colour photographs that are painstakingly printed and mounted. Her work includes finding and directing actors, procuring costumes and props and selecting the sites where the ‘action’ will take place. In other words, her practice locates itself in the production-heavy genre of staged photography. Yet the images themselves are cinematic rather than spectacular; they signify movement in a grid-like constructed world of concepts.

Hyun-Jin Kwak’s photographs chart different experiences of ‘the individual’ versus ‘the collective’. They can be read as a comparative study of East Asian and Northern European conditions for the Subject, who in her visual constructions is always a female in the ambiguously transitive phase of teen to young woman. The Korean school uniform and Scandinavian approximations of such conformist dress codes (skirt, blouse, socks) are used as markers, indicating that what we are witnessing is systemic rather than biographical.

But Hyun-Jin Kwak’s images are not titillating fantasies populated by eye-catching extras. Her young females may look like embodied clichés, but they are acting figurations in a diagrammatical display of ‘how things are’. The photographs are illustrations, in a positive sense. They illuminate (‘throw light on’) thought-patterns and social predictabilities. They represent, without making any excuses. They deliver more than they promise.

In this show, Hyun-Jin Kwak presents two new sub-series of her ongoing project Girls in Uniform. Dig and Game (both 2005–2006) create a gradual transition from the earlier images in the series (2003–2005), which featured Korean ‘schoolgirls’ in increasingly unrealistic Korean settings or transplanted into crisp Swedish winter landscapes. Dig (three laserchrome prints, 90 x 110 cm, mounted on aluminium) shows Korean and Scandinavian girls in concerted ‘constructive’ action, whereas the ‘speculative’ activities of Game (two laserchrome prints, 150 x 200 cm and 100 x 130 cm, mounted on aluminium) were performed by an all-blonde cast in various stages of early maturity.
Skeppargatan 39
#4686609620
info@miasundbergalleri.se
www.miasundberggalleri.se