Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Nordiska museet Öppet mån-fred 10-16, lör-sön 11-17
Gerry Johansson, Sädesfält och grusväg vid Godegård, Halland, 1989
Gerry Johansson, Sädesfält och grusväg vid Godegård, Halland, 1989
Gerry Johansson
LANDSBYGD
- MED FOTOGRAFIER FRÅN 1970-TAL TILL IDAG
1 september-7 januari


Gerry Johansson, 2005 års Gullersstipendiat*, förknippas mest med urbana bilder. Men han är också en välrenommerad iakttagare av svenska kulturlandskapet. Under 1980-talet blev han känd för sin jämförande fotografering av de platser i Halland som fotografen C.G. Rosenberg fotograferat under 1930-talet. Bilderna kan ses som ett historiskt källmaterial eftersom de berättar om miljöer och människor.

1988 publicerade Gerry Johansson boken ”Amerika” med fotografier från amerikanska statsmiljöer. 2005 gav han ut boken ”Sverige” med fotografier från svenska städer.

”Jag fotograferar det jag tycker är vackert, och det kan omfatta både en sliten 1970-tals stadsmiljö och ett romantiskt landsbygdslandskap. Mina bilder kan ses som en motvikt till massmedias undergångsskildringar av omvärlden”

I utställningen Landsbygd - med fotografier från 1970-tal till idag återvänder Gerry Johansson till det svenska kulturlandskapet. Bilderna visar orörda platser en bit från allfarvägarna, platser liknande dem han upplevde som barn och ungdom på 1940-50 talen. Ofta är det landskapets inneboende romantik han skildrar med en saklighet där ingenting är tillrättalagt. Att bilar och människor saknas gör bilderna tidlösa.

Gerry Johansson använder storformats kamera och ställer ut kontaktkopiorna. Den fotografiska bilden är lika stor som negativet. Att han valt att arbeta med det stora formatet beror bland annat på att små detaljer i bilden blir tydliga och detaljerna var kanske avgörande för att bilden togs. Ett 30-tal svartvita fotografier visas på Nordiska museet 2 september, 2006 – 7 januari, 2007.

*KW Gullers stipendium ges för betydande insatser på det dokumentära fotografiets område och förvaltas av Nordiska museet sedan 1990.

Gerry Johansson, winner of the 2005 Gullers scholarship*, is associated mainly with images of the urban landscape. However, he is also a celebrated observer of the Swedish countryside. During the 1980s he won acclaim for his comparative images of places in Halland that had been photographed by C.G. Rosenberg back in the 1930s. These pictures can be regarded as important historical records in that they depict the natural environments and people of their time.

In 1988, Gerry Johansson published his “America”, a book of images of the American urban environment. “Sweden”, a collection of photographs of Swedish cities, appeared in 2005.

“I photograph what I find beautiful. It might be a run-down part of the city put up in the seventies, or it may be a romantic landscape view of the countryside. I see my pictures as counterbalancing the images of doom and destruction propagated by the mass media.”

In Landsbygd med fotografier från 1970-tal till idag (The Countryside – Photographs from the Seventies to Today), Gerry Johansson once again focuses on the Swedish countryside. His images depict unspoiled places far off the beaten track, places resembling those he experienced as a child and young man during the forties and fifties. Quite often, he chooses simply to present matter-of-fact portrayals of the landscape and its inherent romance, without modification or adaptation of any kind. The absence of motor vehicles and people make these pictures timeless.

Gerry Johansson uses a large-format camera and shows his pictures in the form of contact prints, so that the positive image is as large as the negative. Among other things, use of the large format enables him to pick up the smallest details of the scene before him, details that are perhaps of decisive importance to the image itself. Some 30 black-and-white prints will be on show at Nordiska Museet from 2nd September, 2006, to 7th January, 2007.

* The KW Gullers scholarship is awarded for significant contributions to documentary photography and has been administered by Nordiska Museet since 1990.



Djurgårdsvägen 6-16
#46851954600
nordiska@nordiskamuseet.se
www.nordiskamuseet.se